เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด ข้อมูลควรมีให้ทุกคน เราพยายามอย่างเต็มที่ในการนำหลักการนี้ไปใช้ โดยให้ข้อมูลอย่างชัดเจนที่สุด